Category Archives: ZLATNA SVJETLOST

Misli Nikole Tesle

 • Postoje tri načina kako se može povećati energija koja određuje ljudski proces: prvo, možemo povećati masu. To bi, u slučaju čovječanstva, značilo poboljšanje uslova života, zdravlja, razvoja vrste i slično. Drugo, možemo da smanjimo sile otpora koje usporavaju napredak, kao što su neznanje, glupost, i religiozni fanatizam. Treće, možemo da umnožimo energiju ljudske mase ovladavanjem silama univerzuma, kao što je sila Sunca, oceana, vjetrova i plime i oseke. Prvim metodom ostvarujemo više hrane i opće blagostanje. Drugim, se stvaraju uslovi za mir. Trećim se povećava naša sposobnost da radimo i stvaramo. Napredak, bilo kakav, je nemoguć ukoliko naši napori nisu usmjereni ka povećanju blagostanja, ka miru i ka stvaralaštvu. Po tome, je mehanicističko shvatanje života jedinstveno sa učenjima Bude i Isusa.
 • Svi smo mi jedno. Ljudi su međusobno povezani nevidljivim silama.
 • Kristali su živa bića u počecima stvaranja.
 • Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju.
  Čak i materija koja se naziva anorganskom, smatra se mrtvom, a ona odgovara nevjernicima i daje nepogrešivost dokaza o životnom načelu unutar sebe. Sve što postoji, organsko ili anorgansko, živo i neživo je osjetljivo na poticaj izvana.
 • Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode,ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju.
 • Nedovoljno zapažanje samo je oblik neznanja i uzrok mnogim nastranim ispadima i trijumfu ludih ideja.
 • Mir u svijetu može doći samo kao prirodna posljedica univerzalnog prosvjetljenja.
 • Iako imamo slobodu da mislimo i djelujemo, mi se držimo zajedno, poput zvijezda na nebeskom svodu s nerazdvojnim vezama. Ove veze se ne mogu vidjeti, ali ih možemo osjetiti.
 • Vaša mržnja, pretvorena u električnu energiju, mogla bi osvjetljavati gradove i gradove (Srbima i Hrvatima početkom drugog svjetskog rata).
 • Neka budućnost kaže istinu, procijenite svakoga čovjeka prema njegovom radu i zaslugama.
 • Sadašnjost je njihova, ali budućnost je moja, za koju sam tako naporno radio. (o svojim izumima i zaslugama)
 • Mislim da nema nijednog dubljeg ispunjenja koje može obuzeti ljudsko srce kao osjećaj izumitelja kada vidi da se njegove ideje ostvaruju. Takvi osjećaji navedu čovjeka da zaboravi na hranu, spavanje, prijatelje, ljubav, sve.
 • Napredak i razvitak čovjeka od neizmjerne su važnosti za čovječanstvo i bitno ovise o invenciji.
 • Najvažniji proizvod stvaralačkog uma je izum. Njegov je krajnji cilj ovladavanje uma prirodom i iskorištavanje njezinih sila za potrebe čovječanstva.
 • Od svih “sila trenja”, ona koja najviše usporava ljudski napredak je neznanje, ono što Buda naziva “Najveće zlo u svijetu”.
 • Napredak civilizacije čini se poput vatre, prvo iskra, zatim plamen, a onda eksplozija vatre povećavajući brzinu i snagu.
 • Naše vrline i naši promašaji su neodvojivi, kao sila i materija. Kada se odvoje, nema više čovjeka.
 • Ako ne znate kako, promatrajte pojave prirode, ona će vam dati jasne odgovore i inspiraciju
 • Učio sam desetke jezika, proučavao literaturu i umjetnost, proveo svoje najbolje godine u knjižnicama čitajući sve što bi mi došlo pod ruku i osjetio sam da sam tratio vrijeme, ali ubrzo sam shvatio da je to bilo najbolje što sam ikada učinio
 • Ako pokušam nastaviti prekinuti tok misli, osjećam pravu duhovnu mučninu, nehotice tada prelazim na drugi posao, iznenađen svježinom uma i lakoćom kojom svladavam prepreke koje su mi prije stvarale probleme i I redovito nalazim odgovore na teška pitanja uz najmanji napor.
 • Boravim u hotelima. Imati vlastiti stan značilo bi vezati se emocijama za određeni prostor, a to odvlači pozornost i prisebnost od znanosti.
 • Svi mi moramo imati neki ideal koji će upravljati našim ponašanjem i zadovoljiti nas, on nije materijalan, bez obzira da li je to vjera, umjetnost, znanost ili bilo što drugo, samo je važno da djeluje kao nematerijalna sila.
 • Novac ne predstavlja toliku vrijednost kakvu je postavio čovjek prema njemu. Sav novac ja sam ulagao u izume kojima sam omogućio nove pronalaske omogućujući čovječanstvu lakši život.
 • Pojedinac je prolazan, rase i narodi će doći i proći, ali čovjek ostaje. U tome leži duboka razlika između pojedinca i cjeline.
 • Sukobi između pojedinaca,kao i vlade i naroda,rezultat su nesporazuma u najširem značenju ovog pojma.
 • Uzajamno razumijevanje će biti neizmjerno olakšano upotrebom jednog univerzalnog jezika.
  Naša osjetila omogućuju nam da percipiramo samo dio vanjskog svijeta. Naša rasprava se prostire na maloj udaljenosti. Naš vid je spriječen od strane zida i sjene. Da bi upoznali jedni druge, moramo zaobići sferu našeg osjećaja percepcije. Mi moramo prenijeti našu inteligenciju, putovanja, transport materijala i prijenosa energije potrebne za naše postojanje.
 • Praktični prijenos energije bez žica je od izvanrednog značaja za čovjeka

Mudra strana života

Ljubav kaže “Ja sam sve”.
a mudrost: “Ja nisam ništa”.

*

Da bi spoznao sebstvo, budi sebstvo.

*

Nesto postoji samo zato što ti znaš da postoji.

*

Bolje biti omražen zbog onoga što jesi, nego voljen zbog onoga što nisi.

*

Poruka nije u riječima, već u pauzama.
Poruka nije u onome što kažem, već u onome što jesam.

*

Vrijeme je slijed trenutaka.

*

Ljubav je most ka Bogu.

*

Biti spašen znači vidjeti stvari takvima kakve jesu.

*

Za duh ne postoje drugi.

*

Svjesnost je Bog u tebi.

Svijest je Bog svuda.

*

Uzgajanje mržnje je poput pijenja otrova i očekivanja da druga osoba umre.

*

Blagoslov je biti svjestan svoje svjesnosti.

*

Najbolji test inteligencije osobe je što ona čini sa svojim slobodnim vremenom.

*

Ne treba život uzimati previše ozbiljno, ionako iz njega nitko ne izlazi živ.

*

Ne vjeruj svemu što misliš.

*

Opraštanje je napuštanje svake nade u bolju prošlost.

*

Ljudski kapacitet samozavaravanja je beskonačan.

*

Istina je izum lažaca.

*

Ja sam tajna koju sam tražio.

*

Najveći dar je davanje.

*

Nikoga ne možete naučiti nešto, dok ne sazrije za to. Vi drugima možete dati samo putokaz.

*

Ako vas išta tišti, to nije sadašnjost.

*

Nije važno što će mi se dogoditi, već tko sam ja kada se to dogodi.