Evolucija na svim razinama

Tesla valovi se koriste direktno iz aktivnog etera (Polja), upravo onako kako je Nikola Tesla objašnjavao i ne koriste se nikakvi uređaji.

“Teslini valovi imaju neki svoj kvant-nosilac i nisu samo kvantitativno različiti po frekvenciji nego i kvalitativno, po svojoj energetskoj strukturi i formi. Oni su dimenzionalno bogatija forma energetske vibracije“, kaže ing. Goran Marjanović, „koju mi u našem kvazirealnom prostoru kojeg opisujemo s tri prostorne i jednom vremenskom dimenzijom, možemo vidjeti samo kao njihovu sjenku, ili u obliku elektromagnetskih valova pomalo neobičnog načina širenja – u obliku longitudinalnih valova ili pak u nekim gravitacijskim anomalijama. No, oni su zapravo sve to zajedno, ali mi nemamo zajednički naziv koji bi sve te aspekte objedinio.”

Tesla pojačivač s dodatnom navojnicom, koji je ing. Goran Marjanović konstruirao, emitira Tesla valove, koji se razlikuju od hercijanskih i pojačavaju se s udaljenošću. Zanimljiva je činjenica da ovi valovi ostaju još neko vrijeme u Polju, nakon što je Tesla pojačivač s dodatnom navojnicom isključen.

evolucija-1 evolucija-2

 

Otto Warburg, dobitnik Nobelove nagrade, objašnjava da je svaka stanica tijela kao mala baterija i da Tesla kalem djeluje kao molekularni pojačivač. U ovom slučaju, snimci PIP kamerom pokazuju da su frekvencije energije koje se pojavljuju u Polju za vrijeme tretmana Tesla metamorfoze iste kao Tesla valovi koje emitira Tesla pojačivač s dodatnom navojnicom. To dovodi do zaključka da praktičari Tesla metamorfoze u procesu iscjeljivanja zapravo djeluju kao Tesla pojačivač s dodatnom navojnicom.

evolucija-3

Tesla ljekovite frekvencije energije, svjetlosti i informacije pospješuju evoluciju svijesti i napredak na svim razinama: tjelesnoj, mentalnoj, emotivnoj i duhovnoj. Značajne promjene se predviđaju u elektro-magnetskom polju naše planete Zemlje u ovom razdoblju. Evolucija ljudske svijesti je od presudnog značenja i važan je preduvjet za uspješan prolazak kroz ove promjene.

U auri gotovo svih polaznika, na snimkama PIP kamerom koje su načinjene na seminarima Tesla metamorfoze, dominira ljubičasta boja, ista boja koja na PIP snimcima označava Tesla valove. Ova boja nije uobičajena boja za auru čovjeka. Jedna polaznica seminara je godinu dana kasnije ponovno napravila snimku PIP kamerom i pokazalo se da ljubičasta boja i dalje prevladava u njenoj auri te da je čak postala još intenzivnija.

U najstarijim svetim spisima na Zemlji, Vedama, opisuje se meditacija za uzdizanje frekvencije svijesti. Počinje od bazične čakre koja je crvene boje, pa prema gore preko glavnih čakri i završava skrunskom čakrom koja je ljubičaste boje. Samo jogiji koji vode strogo asketski život i upražnjavaju svakodnevne duge meditacije, dospijevaju do nivoa krunske čakre. Kada je ta čakra otvorena, povezujemo se s Izvorom životne energije. Fenomen ljubičaste boje u aurama gotovo svih polaznika seminara Tesla metamorfoze mogla bi ukazivati na to da frekvencije Tesla valova uzdižu nivo naše svijesti na frekvenciju krunske čakre.